Houses from el Cabanyal

€17.95

Felip Bens (coord.) | 198 pàgines | Flor de Maig, núm. 4

At the beginning of the 20th century El Cabanyal experienced an unexpected burst of colour when the inhabitants of this former fishing village in the city of Valencia reinterpreted the Modernist trends of the time. Many of these tiled houses are still in danger of disappearing.

A començament del s. XX el Cabanyal va viure un esclat de color insospitat quan els habitants d’este poble mariner de la capital valenciana reinterpretaren el Modernisme de l’època. Moltes d’estes cases de taulellets seguixen en risc de desaparició.

A principios del s. XX El Cabanyal vivió una insospechada explosión de color cuando los habitantes de este pueblo marinero de la capital valenciana reinterpretaron el Modernismo de la época. Muchas de estas casas de azulejos siguen en riesgo de desaparición.

Nova edició de Houses from El Cabanyal / Les cases del Cabanyal / Las casas del Cabanyal, actualitzada en 2015, amb fotografies Germán Caballero i texts de Sergi Tarín, Joan Vicent Pascual, Pepe Martorell Damià, Vicente Gallart, Joaquim Díez, Jaume Chornet i Felip Bens. Edició trilingüe (anglés, valencià i castellà).

Related products