Sobre Drassana

Paper. Llegir. Plaer. Fem llibres, des de València, com en les drassanes medievals es construïen vaixells: fruint del procés, cuidant cada detall. Podràs trobar més informació de nosaltres en la següent adreça: www.drassana.net.